Naar één Vlaamse koepelvereniging

Zoals de meesten onder u weten, kwam tijdens de voorbije maanden een initiatief op gang om te pogen één enkele koepelorganisatie op te richten, waarin alle nu bestaande ‘koepels’ – de Koninklijke Vlaamse Imkerbond (KonVIB), de Algemene Vlaamse Imkervereniging (AVI), de Vlaams-Nederlandse Imkerfederatie (VNIF) en het Federaal Imkerverbond (FIV) – verenigd zouden worden. De overtuiging dat deze versnippering in hoge… Lees meer

Apis Mellifera Flandria

Elke winter is het bang afwachten of de volken de winter door geraken en het is de laatste jaren eerder de regel dan de uitzondering dat we met zeer hoge wintersterfte maken hebben, t.t.z. wintersterftecijfers boven 30% zijn geen uitzonderingen meer. Na de winter is het in vele gevallen behelpen om alle verliezen terug op te vangen. We zien elk… Lees meer