Aziatische hoornaar: Update door Karel Schoonvaere en Dries Laget (Honeybee Valley)

Naar aanleiding van haar snelle invasie in ons land bestaat er heel wat onrust over de reële gevolgen van de Aziatische hoornaar. Vorig jaar volgde Honeybee Valley de invasie op e voet en testte verschillende bestreidingstechnieken uit. De bestrijding kadert deels binnen het beheer van de Aziatische hoornaar in Vlaanderen dat afgelopen jaar een duw kreeg van de Vlaamse overheid.… Lees meer

Naar één Vlaamse koepelvereniging

Zoals de meesten onder u weten, kwam tijdens de voorbije maanden een initiatief op gang om te pogen één enkele koepelorganisatie op te richten, waarin alle nu bestaande ‘koepels’ – de Koninklijke Vlaamse Imkerbond (KonVIB), de Algemene Vlaamse Imkervereniging (AVI), de Vlaams-Nederlandse Imkerfederatie (VNIF) en het Federaal Imkerverbond (FIV) – verenigd zouden worden. De overtuiging dat deze versnippering in hoge… Lees meer