St. Ambrosiusgilde Oostmalle

Actief sinds: 1975

Aantal leden: 56

Locatie:

Oostmalle, Westmalle, Lille, Sint-Jozef en omstreken

Wanneer:

Wij zijn een kleine maar bruisende imkervereniging. We komen op regelmatige basis samen om te vergaderen, inspiratie op te doen en mekaar te helpen om de bijen goed door de winter te helpen.

Ledenblad:

Ons maandelijks ledenblad informeert onze leden over de activiteiten van onze vereninging.

Contactpersonen

Luc Meeusen

Luc Meeusen
Voorzitter

 Stijn Streuvelslaan 5, 2390 Westmalle
tel 0473 51 91 85

Lodewijk Gevers

Lodewijk Gevers
Secretaris

Moereind 56, 2275 Lille
tel. ?