Ontwerp Statuten voor Overkoepelende imkersvereniging

In het kader van transparantie naar al de leden toe, publiceren we hierbij “het ontwerp van statuten door AVI vzw voor de overkoepelde imkersvereniging”. De publicatie van deze beslissing volgt op de statutaire Algemene Vergadering van vrijdag 4 oktober 2019. Het doel van deze publicatie is dat alle leden dit ontwerp kritisch kunnen lezen en een oordeel vormen. Alle feedback… Lees meer

Uitnodiging deelname Bevraging en Denktankdag voor de Vlaamse Imkers

Beste Imkers,   Reeds enige tijd is een werkgroep een oefening aan het uitwerken om de huidige Konvib organisatiestructuur te herbekijken. Hierbij wordt er aan gedacht alle Vlaamse imkers samen te brengen binnen een nieuwe structuur. Deze nieuwe structuur heeft als kernpunten het centraal stellen van de imkers met hun uitdagingen ongeacht waar ze wonen, welke soort bijen ze hebben,… Lees meer