AVI vzw is een koepelorganisatie die gevormd wordt door lokale imkerverenigingen, die onze statuten onderschreven hebben.

De individuele imker kan aansluiten bij de lokale vereniging, via dewelke hij/zij vertegenwoordigd wordt in de Algemene Vergadering van AVI vzw. De plaatselijk imkervereniging kiest zelf haar vertegenwoordiger(s) uit de bij hen aangesloten imkers. De lidmaatschapsbijdrage van AVI vzw omvat o.m. een verzekering en een abonnement op ‘De Vlaamse Imker’.De administratie verloopt via de plaatselijke imkervereniging.

Wil je als imkervereniging toetreden tot AVI vzw? Dat kan natuurlijk! Neem dan even contact op zodat we kunnen bespreken wat de voordelen zijn voor je vereniging naar ondersteuning toe, subsidies, juridische bijstand, administratieve bijstand, ondersteuning bij het inrichten van een teeltstand of educatieve bijenstand,…

Individueel lidmaatschap

€28

Jaarlijks

Abonnement op het tijdschrift De Vlaamse Imker en verzekering

Lidmaatschap via je vereniging

€ 25

jaarlijks

Ben je lid via een lokale vereniging, dan ben je automatisch verzekerd en ben je geabonneerd op De Vlaamse Imker.

Buitenlands abonnement

€ 36

jaarlijks

Woon je in het buitenland, dan kan je ook een abonnement nemen op het tijdschrift De Vlaamse Imker.

Verdeling leden
  Lid via vereniging 60%  
  Individuele leden 35%  
  Buitenlandse leden 15%  
Bijzondere modaliteiten lidmaatschap AVI vzw?

Voor bijzondere formules en/of modaliteiten in verband met het lidmaatschap, neem je contact met het secretariaat via ons adres info@bijen-avi.be.

Wil je, zonder lid te worden van een plaatselijke vereniging, ons tijdschrift bekomen? Dat kan, door het abonnementsbedrag van 25 euro te storten op rekeningnummer BE11 0682 5225 0648 (BIC: GKCBEBB) van AVI vzw. Belangstellenden uit het buitenland betalen 36 euro. Medewerkers die alleen de verzekering willen, betalen 8€. Stuur ons aub even een bericht met je naam en adresgegevens.

 

Voordelen lidmaatschap?
  • Abonnement op De Vlaamse Imker
  • Meest uitgebreide verzekering
  • Vertegenwoordiging naar overheden
  • Organisatie subsidies
  • Juridische ondersteuning
  • informatie over bijengezondheid

AVI vzw gaat heel zorgvuldig om met je persoonsgegevens en we beschermen je privacy. Wil je weten wat we doen met je gegevens en hoe we die  beschermen, dan kan je dat nalezen in onze Privacy Verklaring.