info:

AVI heeft beslist zich juridisch te ontbinden.

Het Vlaams Bijeninstituut heeft alle dienstverleningen overgenomen.

Voor alle verdere contacten richt u zich naar het Vlaams Bijeninstituut.

Hier de website van het Vlaams Bijeninstituut