info:

AVI gaat op in de nieuwe koepelorganisatie het Vlaams Bijeninstituut (VBI). Het VBI neemt alle verantwoordelijkheden van AVI stelselmatig over en AVI zal ophouden te bestaan als alle overdrachten gebeurd zijn.

De nieuwsberichten van deze website zullen voortaan verschijnen op de nieuwe website van het Vlaams Bijeninstituut

 • Laat je bijenwas analyseren op pesticiden door HoneyBee Valley
  Honeybee Valley biedt binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma 2020-2022 aan Vlaamse imkers de mogelijkheid aan om hun bijenwas te laten analyseren opmeer dan 300 pesticide-residuen. Zowel landbouwpesticiden als in de imkerij vaak gebruikte acariciden zoals varroabestrijdingsmiddelen, maken deel uit van de studie. Daarnaast zal een deel van het staal gebruikt worden om na te gaan of de was vervalst werd met parafine of dergelijke.… Lees meer
 • Ontwerp Statuten voor Overkoepelende imkersvereniging
  In het kader van transparantie naar al de leden toe, publiceren we hierbij “het ontwerp van statuten door AVI vzw voor de overkoepelde imkersvereniging”. De publicatie van deze beslissing volgt op de statutaire Algemene Vergadering van vrijdag 4 oktober 2019. Het doel van deze publicatie is dat alle leden dit ontwerp kritisch kunnen lezen en een oordeel vormen. Alle feedback… Lees meer
 • Selectieprogramma om resistente volken te telen
  De universiteit van Wageningen (Bijen@WUR) heeft al meer dan 10 jaar ervaring in het ‘niet-behandelen’ tegen varroa mijten en in de natuurlijke selectie van resistente bijenvolken.  Uit eigen ervaring weten we dat de varroamijt een erg lastig en moeilijk probleem is voor imkers. Reeds 10 jaar lang  tracht onderzoeker Tjeerd Blaquière van de WUR deze mijt net niet te bestrijden!… Lees meer
 • Aziatische hoornaar: Update door Karel Schoonvaere en Dries Laget (Honeybee Valley)
  Naar aanleiding van haar snelle invasie in ons land bestaat er heel wat onrust over de reële gevolgen van de Aziatische hoornaar. Vorig jaar volgde Honeybee Valley de invasie op e voet en testte verschillende bestreidingstechnieken uit. De bestrijding kadert deels binnen het beheer van de Aziatische hoornaar in Vlaanderen dat afgelopen jaar een duw kreeg van de Vlaamse overheid.… Lees meer
 • Naar één Vlaamse koepelvereniging
  Zoals de meesten onder u weten, kwam tijdens de voorbije maanden een initiatief op gang om te pogen één enkele koepelorganisatie op te richten, waarin alle nu bestaande ‘koepels’ – de Koninklijke Vlaamse Imkerbond (KonVIB), de Algemene Vlaamse Imkervereniging (AVI), de Vlaams-Nederlandse Imkerfederatie (VNIF) en het Federaal Imkerverbond (FIV) – verenigd zouden worden. De overtuiging dat deze versnippering in hoge… Lees meer
 • COLOSS Enquête wintersterfte 2018 – 2019
  De korte enquête op deze website  leerde ons al dat de wintersterfte 2018 -2019 rond de 8% bedraagt. Honeybee Valley organiseert elk jaar een diepgaande enquête om de wintersterfte in kaart te brengen. Honeybee Valley biedt we dit jaar ook een persoonlijk adviesrapport aan dat na afsluiten van de enquête (eind mei) zal gemaild worden naar de deelnemers. Hierin zal… Lees meer
 • Nieuwe versie van de Wilgenzoeker online
  De wilg is voor menig imker, en natuurlijk voor menig bij, een fantastische plant. Pol Meert publiceerde een nieuwe versie van de wilgenzoeker. Na de publicaties van I. Belyaeva en het artikel van Arnout Zwaenepoel in Dumortiera is één en ander gewijzigd betreft nomenclatuur.  
 • Uitnodiging deelname Bevraging en Denktankdag voor de Vlaamse Imkers
  Beste Imkers,   Reeds enige tijd is een werkgroep een oefening aan het uitwerken om de huidige Konvib organisatiestructuur te herbekijken. Hierbij wordt er aan gedacht alle Vlaamse imkers samen te brengen binnen een nieuwe structuur. Deze nieuwe structuur heeft als kernpunten het centraal stellen van de imkers met hun uitdagingen ongeacht waar ze wonen, welke soort bijen ze hebben,… Lees meer
 • Groepsaankoop bloemenzaden Regionaal Landschap
  Regionale Landschappen organiseren samenaankoop bloemenzaden Wildbeheereenheden, natuurverenigingen, imkerbonden, scholen, gemeentebesturen, landbouwers, … heb je ruimte en interesse om een stuk grond in te zaaien met een bloemenweide? Dan kan je nu zaadgoed bestellen voor bloemrijke akkers. Dat is mooi voor het oog en goed voor onze fauna en flora. Door deze samenaankoop kunnen we een prima prijs/kwaliteit voorleggen. Het bestelde zaadgoed moet opgehaald worden in de kantoren… Lees meer
 • Vlaams Bijenteeltprogramma: resultaten 2018
  Achter de download link vindt u het Activiteitenverslag en  de evaluatie van het Vlaams Bijenteeltprogramma bijenteeltjaar 2018 met Maatregelen voor de verbetering van de productie en afzet van producten van de bijenteelt. Auteurs:  Dr. Ellen Danneels Mikalaï Khalenkow Gert Arijs Projectleider: Prof. Dirk de Graaf Co-projectleider: Prof. Octaaf Van Laere
 • update schutkringen na uitbraak Amerikaans Vuilbroed Ekeren en Kapelle-op-den-Bos
  UITBRAAK AMERIKAANS VUILBROED (AVB) IN VLAANDEREN Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is Amerikaans vuilbroed aangetroffen, een kaart met de schutkringen vindt men achter deze link. update schutkringen Amerikaans Vuilbroed Het is verboden bijen te vervoeren binnen de schutkringen, alle volken worden eerst onderzocht om eventuele besmettingen te kunnen opsporen. Amerikaans vuilbroed is een bijenziekte die wordt overgebracht door een sporenvormende bacterie,… Lees meer
 • Krijtlijnen Vlaams Bijenteeltprogramma 2020-2022
  Auteur: Prof. Dirk de Graaf Tijdens de vergadering van het Toezichtcomité van 5 juli jl. werd voor het eerst een tipje van de sluier gelicht van het programma van het nieuwe 3-jarenprogramma van het Vlaams Bijenteeltprogramma (campagne 2020-2022; startdatum 1 augustus 2019). Alhoewel vele ideeën reeds vanuit de basis waren ingefluisterd, willen we de krijtlijnen van het programma eerst aan… Lees meer