info:

Op vraag van één van de leden werd AVI vzw op 5 oktober gerechtelijk ontbonden door de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.  Tegen deze ontbinding werd derdenverzet aangetekend. Dit verzet zal op korte termijn kunnen behandeld worden.

Totdat er een definitieve uitspraak is in deze zaak kan AVI vzw geen activiteiten meer organiseren.

Indien en vragen zijn i.v.m. deze vereffeningsprocedure kan u contact opnemen met de vereffenaar, Mr. Thierry LAMMAR op het tel.nr. 015/440.660