Sinds 15 /03/2006 moeten bijenhouders zich bij het FAVV laten registreren. Die verplichting geldt
voor alle bijenhouders en staat los van het produceren van honing. Deze registratie is volledig gratis als je minder dan 24 volken hebt.
Het formulier om zich te registreren moet met de post worden toegezonden aan de
Provinciale Controle-eenheid (PCE) waarvan de bijenhouder afhangt.  FAVV

Hoe het registratieformulier invullen?

Het belangrijkste stuk van de registratie is het invullen van de codes uit de activiteitenlijst.
Als je als imker bijen wil houden en bijenproducten wil oogsten, dan moet je onderstaande codes vermelden op je registratieformulier:

  PLaats Code Activiteit Code Product Code
Houden van bijen PL4 AC28 PR1
Productie van bijenproducten PL4 AC64 PR127

Een zeer goed voorbeeld van een ingevuld modelexemplaar vind je op de website van Konvib en kan je hier downloaden

Waarom registreren?

Allereerst zijn imkers voedselproducenten, en vandaar ook dat ze onderworpen worden aan controles zodat
de volksgezondheid gewaarborgd blijft. 

Ten tweede zorgt deze registratie ervoor dat imkers onmiddellijk kunnen gecontacteerd worden indien er een uitbraak is van een besmettelijke ziekte in je buurt. Stel je voor dat na controle blijkt dat jouw bijen besmet zijn en dat je bijenvolken moeten vernietigd worden, dan zal je hiervoor vergoed worden.

Ten derde zal dit nummer ervoor zorgen dat je toegelaten wordt voor vervolgcursussen. Verschillende imkerverenigingen eisen dat je geregistreerd bent als imker vooraleer je kan inschrijven omdat ze anders geen subsidies ontvangen

Hoe kan je nakijken of je geregistreerd bent?

Wanneer je geregistreerd bent, dan wordt je hiervan verwittigd en dan krijg je je registratienummer.

Je kan dit echter ook online nakijken.

Surf naar https://www.foodweb.be/operator/Public/SearchOperator.aspx

Vul je achternaam in en je postcode en druk op “opzoeken”. Als je geregistreerd bent, dan verschijnt je 9-nummer.