Wil u graag imker worden?

Ben je op zoek naar een cursus bijenhouden in je buurt? Wil je graag imker worden en zelf bijen houden?

Bent u een imkervereniging?

Wil u een cursus organiseren en hiervoor een subsidie dossier aanvragen?

 


Subsidiëring door de Vlaamse Overheid en de Europese Unie voor Naschoolse Opleidingen

De maatregel ‘steun voor de opleiding in de landbouw’ zet binnen het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling in op de Europese prioriteit ‘bevordering van de kennisoverdracht en de innovatie in de landbouw-en de bosbouwsector en in de plattelandsgebieden’ en heeft als doel bij te dragen tot de verbetering van het concurrentievermogen en de rendabiliteit, de bevordering van nieuwe imkers en het herstel en de instandhouding van de ecosystemen.

Gesteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: http://ec.europa.eu/agriculture

Europese Commissie    Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn plattelandck edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.