Deze pagina is volop onder constructie


Maar alvast dit bericht voor de leden van AVI:

Beste collega imkers,

Het is fijn om jullie opnieuw enige extra  informatie te kunnen en mogen geven. Enkele weken geleden hebben we reeds gemeld dat de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen (afdeling Mechelen) bij vonnissen van 26 april  2021 en van 14 juni 2021, de ontbinding van onze vereniging, Avi vzw, heeft opgeheven. Wat betekent dat we eindelijk de draad opnieuw kunnen opnemen en onze gewone werking ongehinderd mogen verder zetten.

Het voorbije anderhalf jaar is moeilijk geweest. Enerzijds omdat we, gezien de juridische situatie, verhinderd waren om belangrijke details m.b.t. het verloop van de rechtszaak bekend te maken en anderzijds, werden we als dienstverlenende imkerkoepel  als het ware vleugellam gemaakt.  En dat  was moeilijk om dragen.

Het deed niet alleen pijn, het sloeg ons ook met verstomming over wat AVI overkwam. Het ongeloof over de gratuite en uit de lucht gegrepen beschuldigingen en verdachtmakingen die men meende te moeten gebruiken en rondstrooien veroorzaakten niet alleen veel leed, het groeide naarmate de tijd vorderde.  

Wij dachten – en hoopten – dat met de uitspaak van de ondernemingsrechtbank  het doek eindelijk en definitief gevallen was . Blijkt echter dat op 2 september 2021 hoger beroep aangetekend is, waardoor de onzekerheid nog even blijft voortduren. We houden u natuurlijk op de hoogte van de verdere evoluties, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we er binnenkort terug helemaal staan.

Je kan de beide hierboven vermelde vonnissen raadplegen op de website van AVI vzw. Het is wél belangrijk om weten dat dit hoger beroep voorlopig niets verandert aan de toekomstige werking van AVI vzw.

Jan, Paul, Rob, Jan, Iwein en Tania

  •  Het vonnis van 26 april 2021 inzake het derdenverzet tegen de ontbinding van AVI. Je kan het Vonnis van 26 april 2021 hier lezen.
  •  Het vonnis van 14 juni 2021 waaruit blijkt dat er geen reden is om de ontbinding van AVI uit te spreken. Ook dit Vonnis van 14.06.2021 kan je hier lezen.